Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 40Wszystkich: 105457

Relacje

Informatyka » zakres podstawowy » Relacyjne bazy danych » Relacje

 

Po podzieleniu danych na tabele i zdefiniowaniu pól kluczy podstawowych trzeba wprowadzić do programu Access informacje na temat sposobu poprawnego łączenia powiązanych danych w logiczną całość. W tym celu definiuje się relacje między tabelami.

Relacje to wzajemne zależności między tabelami.Rodzaje relacji

  1. Relacja jeden-do-wielu (1→∞) W relacji jeden-do-wielu rekord w tabeli A może mieć wiele dopasowanych do niego rekordów z tabeli B, ale rekord w tabeli B ma tylko jeden dopasowany rekord w tabeli A (np. jeden autor może być autorem wielu książek)
  2. Relacja wiele-do-wielu (∞→∞) W relacji wiele-do-wielu rekord w tabeli A może mieć wiele pasujących rekordów w tabeli B, a rekord w tabeli B może mieć wiele pasujących rekordów w tabeli A.
  3. Relacja jeden do jeden (1→1) W relacji jeden-do-jednego każdy rekord w tabeli A może mieć tylko jeden pasujący rekord w tabeli B, a rekord w tabeli B może mieć tylko jeden pasujący rekord w tabeli A (np: jednej osobie odpowiada jeden PESEL)

Tworzenie relacji

1. Klikamy przycisk Relacje

 

2. Zaznaczamy tabele dla których będziemy tworzyć relacje. W naszym przypadku tabele Film, Klienci, Wypożyczenia. Po zaznaczeniu klikamy przycisk dodaj.

 

3. Przeciągamy z tabeli Film pole ID_Filmu do tabeli Wypożyczenia na pole ID_Film


4. Po pojawieniu się okna Edytowanie relacji zaznaczamy pozycję Wymuszaj więzy integralności5. Identycznie postępujemy dla tabeli Klienci z polem ID_Klienta

6. Otrzymany widok relacji w naszej bazie na zdjęciu poniżej7. Relacje możemy usuwać, edytować klikają prawym przyciskiem myszy na wybranej relacji.

 


Zadanie

Utwórz tabele i relacje do bazy danych:

Reklama