Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 13Wszystkich: 193791

Regulamin pracowni

1. Przy wchodzeniu i wychodzeniu z pracowni należy zachować porządek.
2. Uczeń  zajmuje  stałe  miejsce  przy  komputerze.
3. Uzyskać  zgodę  nauczyciela  na  włączenie sprzętu komputerowego.
4. Użytkownik  jest  zobowiązany  szanować  sprzęt,  oprogramowanie  oraz  pracę  własną  i  kolegów.
5. W  czasie  zajęć  poruszanie  się  po  pracowni  należy  ograniczyć  do  minimum.
6. Wszystkie  uszkodzenia,  zaniedbania  i  zniszczenia  zauważone  na  własnym  stanowisku  i  w  pracowni zgłaszamy  prowadzącemu.
7. Uzyskać  zgodę  nauczyciela  na  zakończenie  zajęć.
8. W  pracowni  nie  wolno:
 • spożywać  posiłków  i  pić  napojów,
 • samowolnie  naprawiać  sprzęt  komputerowy  i  inne  urządzenia  elektryczne,
 • wnosić  materiały  magnetyczne,
 • uruchamiać  własne  oprogramowanie,
 • samodzielnie,  uruchamiać oprogramowanie niezgodne  z  treścią  zajęć,
 • telefony  komórkowe wyłączamy przed  wejściem do pracowni.

Reklama