Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 35Wszystkich: 105452

Kwerendy funkcjonalne

Informatyka » zakres podstawowy » Relacyjne bazy danych » Kwerendy funkcjonalne

Kwerenda jest zapytaniem skierowanym do bazy danych. W wyniku jej wykonania wyświetlone zostaną dane spełniające warunki zapytania.

Kwerendy funkcjonalne pozwalają na wprowadzenie zmian w istniejących rekordach.

Istnieją cztery rodzaje kwerend funkcjonalnych:

  • Kwerenda usuwająca - pozwala przy użyciu pojedynczej operacji na usunięcie rekordów w jednej lub wielu tabelach.
  • Kwerenda tworząca tabele - generuje nowa tabele. Może ona wykorzystywać wszystkie dane przechowywane w jednej lub wielu tabelach. Kwerendy tworzące tabele są  używane do tworzenia tabel, które maja zostać wyeksportowane do innych baz danych Microsoft Access.
  • Kwerenda dołączająca - dodaje na końcu jednej lub wielu tabel grupę rekordów z jednej lub wielu tabel. Z funkcji tej można skorzystać np. wtedy, gdy po połączeniu firm tworzona jest wspólna baza klientów. Aby uniknąć ponownego wpisywania informacji, które juz istnieją w jednej bazie, można wykonać kwerendę dołączającą.
  • Kwerenda aktualizujące - pozwala na wprowadzanie - przy użyciu pojedynczej operacji – globalnych zmian w grupie rekordów w jednej lub wielu tabelach.


 


Tworzenie kwerendy usuwającej

1. Otwieramy w bazie wystawa_psów tabelę Psy i sprawdzamy ilość rekordów na pasku. Następnie zamykamy tabelę.

2. Tworzymy kwerendę wybierającą: psy rasy pekińczyk i starsze niż 3 lata3. Sprawdzamy działanie kwerendy wybierającej Klikając ! czyli uruchom:4. Przechodzimy na widok projekt

5. Zmieniamy typ kwerendy na usuwającą:6.  Zapisujemy i zamykamy kwerendę.

Kwerenda usuwająca ma charakterystyczny znaczek przed nazwą7. Uruchamiamy kwerendę. Po pojawieniu się ostrzeżenia klikamy TAK8. Po pojawieniu się okna ostrzegawczego wybieramy TAK9. W tym momencie z tabeli Psy zostały usunięte rekordy i operacji już nie można cofnąć.

10. Otwieramy tabelę Psy i ponownie sprawdzamy ilość rekordów na pasku.

 

Ćwiczenia kwerendy usuwające

Korzystając z pliku Wystawa_psow.mdb, utwórz kwerendy usuwające psy z bazy danych:

1. nazwa rasy rozpoczyna się na literę c

2. psy które w nazwie rasy mają słowo węgierski

3. psy starsze niż 4 lata

4. wszystkie owczarki młodsze niż 2 lata


 


Kwerendy tworzące tabele

1. Otwórz bazę wypadki i utwórz kwerendę wybierającą zawierającą pola: imię, nazwisko na literę A, marka, rok produkcji.2. Uruchom kwerendę  wybierającą spradzając jej działanie3. Przechodzimy na widok projekt

4. Zmieniamy typ kwerendy na tworzącą tabelę5. Podajemy nazwę przyszłej tabeli6. Uruchamiamy kwerendę klikając !

Po pojawieniu się okna informacyjnego klikamy TAK7. Zamykamy i zapisujemy kwerendę

8. W oknie Tabele sprawdzamy utworzoną tabelę 

Ćwiczenia kwerendy tworzące tabele

Korzystając z pliku Wypadki.mdb, utwórz kwerendy tworzące tabele zawierające:

1. Imię, Nazwisko Marka mercedes, rok produkcji powyżej 2000

2. Imię, Nazwisko, Marka opel, rok produkcji poniżej 2000

3. Imię, Nazwisko, szkoda powyżej 10000

4. Imię (tylko kobiety), Nazwisko, szkoda poniżej 10000

Reklama