Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 25Wszystkich: 105442

Algorytmy iteracyjne

Informatyka » zakres rozszerzony » Algorytmy iteracyjne

 

Iteracja polega na wielokrotnym powtarzaniu tej samej operacji (ciągu operacji).

Iterację tworzymy stosując tzw. pętlę. Mamy z nią doczynienia, gdy w pewnym kroku algorytmu wracamy do jednego z wcześniejszych kroków.

 

 

Aby napisać program realizujący algorytm iteracyjny, korzystamy z instrukcji iteracyjnych (tzw. instrukcji pętli).

Instrukcjami iteracyjnymi w języku C++ są instrukcje:

  • for
  • while
  • do   while

 

Pętla for

W języku C++ ma postać:

for ( wyrażenie_początkowe ; warunek_powtórzenia ; wyrażenie_pętli) instrukcja;

  • wyrażenie_początkowe - wykonywane jest jednokrotnie na początku, służy do ustawienia wartości tzw. zmiennej sterujęcej pętli
  • warunek_powtórzenia - jeżeli jest spełniony to pętla powtórzy swoje działanie
  • wyrażenie_pętli - jest wykonywane po każdym powtórzeniu pętli, jest to wyrażenie które zmienia wartość zmiennej sterującej

 

Przykład 1

1. Wypisanie liczb od 1 do 10

for ( x=1 ; x<=10 ; x++)  cout << x <<endl;

2. Wypisanie liczb od 10 do 1

for ( x=10 ; x>=1 ; x--)  cout << x <<endl;

 

 

Zadania do wykonania

  Zadanie 1.

Utwórz program wyświetlający liczby od 5 do 15.

  Zadanie 2.

Utwórz program wyświetlający liczby od 20 do 10.

  Zadanie 3.

Utwórz program wyświetlający 5 linii zawierających Twoje imię.

  Zadanie 4.

Utwórz program wyświetlający 10 ponumerowanych linii zawierających Twoje imię.

 

 

Pętle zagnieżdżone

Z instrukcją zagnieżdżoną for mamy do czynienia wtedy gdy instrukcją powtarzaną w pętli jest kolejna instrukcja for.

 

Przykład 2

for ( x=1 ; x<=10 ; x++) 

{

        for ( y = 1 ; y<=10 ; y++)

              cout << "*";

        cout << endl;

 }

 

  Zadanie 5.

Napisz program, który wyprowadzi na ekran monitora prostokąt o bokach 10 na 5, narysowanego za pomocą znaków "*". Wnętrze prostokąta powino być wypełnione znakami "*".

 

**********

**********

**********

**********

**********

 

  Zadanie 6.

Napisz program, który wyprowadzi na ekran monitora prostokąt narysowany za pomocą znaków "*" o wielkości x, y podanej przez użytkownika.

        x

**********

**********

**********        y

**********

**********

 

  Zadanie 7.

Zmodyfikuj program z przykładu 2, tak aby wyświeltał tabliczkę mnożenia do 100 według przykładu poniżej.

 

1 * 1 = 1

1 * 2 = 2

1 * 3 = 3

1 * 4 = 4

.

.

.

10 * 8 = 80

10 * 9 = 90

10 * 10 = 100

 

  Zadanie 8.

Napisz program, który wyprowadzi na ekran monitora trójką narysowany za pomocą znaków "*" według przykładu:

 

*
**
***
****
*****

 

Zadanie 9.

Napisz program, który wyprowadzi na ekran monitora trójką narysowany za pomocą znaków "*" według przykładu:

 

      *
    ***
   *****
  ******
********

 

Zadanie 10.

Napisz program, który wyprowadzi na ekran monitora trójką narysowany za pomocą znaków "*" według przykładu:

 

      *
    ***
   *****
      *
    ***
   *****
      *
     ***
   *****

 

 

Zadanie 11.

Napisz program, który wyprowadzi na ekran monitora trójką narysowany za pomocą znaków "*" według przykładu:

 

            *
          ***
        *****
            *
          ***
        *****
      *******
            *
          ***
        *****
       *******
     *********

 

Reklama