Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 13Wszystkich: 119961

Zastosowanie funkcji w algorytmach iteracyjnych

Informatyka » zakres rozszerzony » Iteracyjna realizacja wybranych algorytmów » Zastosowanie funkcji w algorytmach iteracyjnych

 

Algorytm wyszukiwania minimum

Algorytm znajdowania minimum (lub maksimum) ma zastosowanie w rozwiązywaniu różnych zadań, nie tylko matematycznych – np. przy wyborze najniższej ceny wśród cen tych samych produktów, przy wyborze zawodnika, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, lub ucznia, który uzyskał najwyższą średnią ocen.
Z algorytmu wyboru minimum (lub maksimum) korzysta się również w innych algorytmach, np. w algorytmach sortowania.

Opis algorytmu:
Wskazujemy dowolny element, np. pierwszy, jako najmniejszy i porównujemy go z drugim elementem. Jeśli drugi element okaże się mniejszy, to on zaczyna być traktowany jako minimum. Następnie porównujemy element aktualnie najmniejszy z trzecim elementem itd. – aż do końca ciągu elementów.
Szukanie elementu najmniejszego to typowy algorytm iteracyjny – powtarzają się w nim operacje porównywania i podstawiania.

 

 

Algorytm wyszukiwania minimum w postaci listy kroków

Zadanie:
Wybierz najmniejszą liczbę wśród n liczb.
Dane:
liczba naturalna n, oznaczająca ilość wprowadzanych liczb,
n dowolnych liczb rzeczywistych, zapamiętywanych kolejno w zmiennej x
Wynik:
wartość elementu najmniejszego: min

Lista kroków:
1. Zacznij algorytm.
2. Wprowadź liczbę danych n
3. Wprowadź pierwszą liczbę x
4. Zmiennej min przypisz wartość liczby x
5. Wprowadź kolejną liczbę x
6. Porównaj kolejną liczbę z min
7. Jeśli kolejna liczba x jest mniejsza od min, przypisz jej wartość zmiennej min
8. Jeśli nie jest to ostatnia liczba, wróć do kroku 5.
9. Wyprowadź wynik min
10. Zakończ algorytm.

 

Zadanie

Na podstawie listy kroków, narysuj schemat blokowy algorytmu znajdowania minimum.

Reklama