Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 390Wszystkich: 119276

Warstwowy model sieci

Informatyka » zakres rozszerzony » Sieci komputerowe » Warstwowy model sieci

 

Model warstwowy OSI

Model OSI (Open Systems Interconnection) opisuje sposób przepływu informacji między aplikacjami software’owymi w jednej stacji sieciowej a aplikacjami w innej stacji sieciowej przy użyciu medium transmisyjnego. Model OSI jest ogólnym modelem składającym się z siedmiu warstw, z których każda opisuje określone funkcje sieciowe.


Warstwy OSI

 

  • Warstwa aplikacji - Określa sposoby dostępu do środowiska sieciowego. Umożliwia udostępnianie plików, stron WWW, drukarek. Warstwa ta pełni rolę interfejsu między aplikacją użytkownika a usługami sieciowymi.
  • Warstwa prezentacji - Definiuje i standaryzuje format danych (np. znaki narodowe, liczby). Przeprowadza kodowanie i kompresję danych.
  • Warstwa sesji - Jest odpowiedzialna za prawidłową wymianę danych. Nadzoruje połączenie, wznawia je po przerwaniu.
  • Warstwa transportu - Zapewnia prawidłową kolejność pakietów po złożeniu ich w stacji odbiorczej. Sprawdza sumy kontrolne pakietów i wymusza powtórzenie transmisji po wykryciu błędu.
  • Warstwa sieciowa - Ustanawia połączenie między stacjami i dezaktywuje je po zakończeniu sesji. Jest odpowiedzialna za kierowanie ruchem pakietów w sieci (wyznacza trasy przebiegu pakietów).
  • Warstwa łącza danych - Zapewnia niezawodność łącza danych. Współpracuje ze sterownikami urządzeń sieciowych, np. kart sieciowych.
  • Warstwa fizyczna - Odpowiada za transmisję danych pomiędzy komputerami. Do warstwy tej należą urządzenia fizyczne, takie jak: karty sieciowe, modemy, koncentratory i media transmisyjne (kable, fale radiowe).

 

Reklama