Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 6Wszystkich: 190664

Typ rekordowy

Informatyka » zakres rozszerzony » Przetwarzanie plików i rekordów » Typ rekordowy

 

Bardzo często zdarza się, że na opis pojedynczego obiektu składają się dane różnych typów, np. dane opisujące książkę:

  • Tytuł (ciąg znaków)
  • Autor (ciąg znaków)
  • Wydawnictwo (ciąg znaków)
  • Rok wydania (liczba całkowita)
  • Cena (liczba rzeczywista)

 

Aby w programowaniu można było przetwarzać dane różnego typu, w językach programowanie wprowadzono typ rekordowy (strukturalny)

Typ rekordowy jest rozbudowaną wersją typu tablicowego. Dzięki niemu możemy pod jedną zmienną przechowywać wiele danych o różnych typach. Typ ten jest szczególnie przydatny np podczas tworzenia mało skomplikowanych baz danych.

 

Deklaracja typy strukturalnego TKsiazka

 

        struct TKsiazka

        {

            char Tytul[30];

            char Autor[20];

            char Wydawnictwo[20];

            int RokWydania;

            float Cena;

        };

 

Deklaracja zmiennej Ksiazka typy strukturalnego TKsiazka

 

          struct TKsiazka Ksiazka;

 

Aby odwołać się do pojedynczego pola podajemy nazwę zmiennej typu rekordowego (strukturalnego) i nazwę pola  rekordu (struktury), oddzielone od siebie kropką.

np:        

Ksiazka.Tytul

Wczytanie danych do struktury i wyprowadzenie na ekran

 

int main()

{

     cout << "Podaj tytuł: ";                 cin >> Ksiazka.Tytul;

     cout << "Podaj autora: ";              cin >> Ksiazka.Autor;

     cout << "Podaj wydawnictwo: ";     cin >> Ksiazka.Wydawnictwo;

     cout << "Podaj rok wydania: ";       cin >> Ksiazka.RokWydania;

     cout << "Podaj cenę: ";                cin >> Ksiazka.Cena;

     cout << "Książka: "<< Ksiazka.Tytul << Ksiazka.Autor << Ksiazka.Wydawnictwo <<

             Ksiazka.RokWydania << Ksiazka.Cena;

}

Reklama