Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 25Wszystkich: 105442

Tworzenie bazy danych

Informatyka » zakres podstawowy » Relacyjne bazy danych » Tworzenie bazy danych

 

Baza danych jest narzędziem służącym do zbierania i organizowania informacji. Bazy danych pozwalają przechowywać dowolne informacje, na przykład informacje o ludziach, produktach czy zamówieniach. Często początkową formą bazy danych jest lista w edytorze tekstu lub arkusz kalkulacyjny.

Gdy ilość danych rośnie,warto przenieść dane do bazy danych utworzonej za pomocą systemu zarządzania bazami danych, takiego jak program Office Access.

 

Przykłady baz danych:

 • Książka adresowa
 • Lista płac pracowników firmy
 • Kartoteka ośrodka zdrowia lub biblioteki
 • Spis filmów

 

Zbiór danych jest przechowywany w postaci tabeli. Każdy wiersz to rekord, natomiast rekordy składają się z kolumn czyli pól.

 

Podstawowe kroki przy projektowaniu baz danych

 1. Określenie celu, któremu ma służyć baza danych
 2. Określenie tabel, które mają się znajdować w bazie
 3. Określenie pól, które znajdują się w tabeli
 4. Przypisanie polom wartości

 


 
MS Access środowisko pracy

Okno bazy danych - służy do nawigacji i zarządzania bazą danych

 

Podstawowe przyciski do nawigacji

 • Otwórz
 • Projektuj
 • Nowy
 • Usuń

 

Tworzenie tabel ćwiczenia

1. Uruchom MS Access (Start - Programy - MS Office - MS Access).
2. Utwórz nową, pustą bazę danych (Plik- Nowy- Pusta  baza  danych). Zapisz bazę w pliku o nazwie: Wypozyczalnia.
3. W oknie bazy danych wybierz Tabele i Utwórz tabele w widoku projekt

 

 

4. Utwórz tabelę zawierającą poniższe nazwy pól i typy danych

 

Typy danych:

 • Tekst – pole tekstowe,
 • Memo (Nota) – pole komentarza,
 • Liczba – pole liczbowe,
 • Data/Godzina – pole daty czasu,
 • Waluta – pole liczbowe ze znakiem waluty,
 • Licznik(Autonumer) – numer porządkowy rekordu,
 • Tak/Nie – pole wartości logicznej.


Właściwości pola:

 • Rozmiar pola – max. Liczba znaków w polu,
 • Format – sposób wyświetlania danych po wprowadzeniu,
 • Maska wprowadzania wzorzec wprowadzania Np. kod pocztowy 00-000,
 • Wartość domyślna – wartość wpisywana automatycznie w nowym rekordzie,
 • Reguła poprawności – warunek jaki musi być spełniony aby rekord został wprowadzony,
 • Komunikat o błędzie - tekst wyświetlany w przypadku wprowadzenia nieprawidłowego elementu,
 • Wymagany – czy pole musi być wprowadzone,
 • Zerowa długość dozwolona – czy możliwy ciąg o zerowej długości
 • indeksowany -  czy dane mają być indeksowane,


5. Ustaw właściwości pól np: Rozmiar pola dla tytuł - 100, wymagany - tak dla tytuł,

6. Dla pierwszego wiersza przypisz klucz podstawowy (kliknij prawym przyciskiem myszy na wiersz). Klucz podstawowy - to atrybut nałożony na pole w celu uniknięcia duplikowania się wartości.

7. Zapisz tabelę pod nazwą Filmy

8. Otwórz utworzoną tabelę
 

 

9. Korzystając z internetu wpisz dane 10 - ciu przykładowych filmów

Zadanie:

W bazie wypozyczalnia utwórz drugą tabelę o nazwie klienci zawierającą dane:

 • ID_Klienta,
 • Nazwisko,
 • Imię,
 • Miejscowość,
 • Kod,
 • ulica,
 • numer budynku,
 • telefon,
 • mail

Wpisz dane do pięciu rekordów.

 

 

Ustaw odpowiednie rozmiary pól, dodatkowo kod pocztowy - maska wprowadzania 00-000, mail - reguła poprawności *@*.

Utwórz trzecią tabelę o nazwie wypożyczenia zawierającą:

 

 

Dla pola Data_wypozyczenia ustaw wartość domyślną =Date(), a dla pola Data_zwrotu ustaw wartość domyślną =Date()+1

 

Reklama