Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 395Wszystkich: 119281

Terminologia sieciowa

Informatyka » zakres rozszerzony » Sieci komputerowe » Terminologia sieciowa

 

Sieć komputerowa - połączenie ze sobą komputerów w celu wymiany danych.

Zasoby sieciowe - dane i urządzenia, do których można uzyskać dostęp w obrębie sieci.

Serwer - komputer, który udostępnia zasoby w sieci.

Klient - komputer, który korzysta z zasobów sieci.

Brama (gateway) - urządzenie sieciowe umożliwiające przesyłanie pakietów danych pomiędzy sieciami komputerowymi różnego typu (oparte o różne protokoły).

Router - urządzenie sieciowe umożliwiające przesyłanie pakietów danych pomiędzy różnymi sieciami komputerowymi tego samego typu.

Host - komputer lub inne urządzenie komputerowe pracujące w sieci TCP/IP.

Adres IP - unikatowy numer przyporządkowany urządzeniom sieci komputerowych funkcjonującym w oparciu o protokół IP.

Protokół TCP/IP - najczęściej stosowany protokół (zbiór protokołów), używany w sieciach komputerowych.

Karta sieciowa - urządzenie umożliwiające połączenie z innymi komputerami.

Protokół - zbiór reguł, którym podlega komunikacja pomiędzy komputerami.

Klient sieci - oprogramowanie pozwalające korzystać z zasobów sieci pracującej pod kontrolą konkretnego systemu operacyjnego.

Usługa - określenie funkcji realizowanej przez komputer pracujący w sieci.

 

Rodzaje sieci


Podział sieci ze względu na wielkość

  • Sieć lokalna LAN (Local Area Network ) – obejmują komputery połączone na małym obszarze (w szkole, biurze, firmie)
  • Sieć miejska MAN (Metropolitan Area Network) - swoim zasięgiem obejmuje miasto.
  • Sieć rozległa WAN (Wide Area Network) - sieć obejmująca swoim zasięgiem duży obszar geograficzny, często na terenie całego kraju.
  • Internet - łączy ze sobą sieci na całej Ziemi

 

 

Podział sieci ze względu na topologię

  • Topologia gwiazdy - komputery połączone są ze sobą poprzez jeden punkt centralny (koncentrator - hub, switch)

 

 

  • Topologia szyny (magistrali) - komputery dołączone są do wspólnego przewodu

 

 

  • Tologia pierścienia - podobna do topologii szyny, ale końce przewodu są ze sobą połączone, tworząc pierścień

 

 

  • Topologie łączone (mieszane) - komputery połączone są z wykorzystaniem wielu różnych topologii, wykorzystywane są najczęściej w dużych sieciach komputerowych

 

Podział sieci ze względu na model funkcjonowania

  • Każdy z każdym (peer-to-peer, P2P) - każdy komputer w sieci ma takie same prawa - może być równocześnie serwerem i klientem
  • Klient-serwer - przynajmniej jeden komputer pełni rolę serwera, udostępniając swoje zasoby wielu klientom

 

 

Reklama