Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 13Wszystkich: 119961

Sprawdzanie poprawności danych

Informatyka » zakres rozszerzony » Wprowadzanie danych i wyprowadzanie wyników » Sprawdzanie poprawności danych

 

Niezmiernie ważnym zagadnieniem jest sprawdzanie poprawności danych wprowadzanych do programu. Dzięki temu jesteśmy zabezpieczeni przed niespodziewanym przerwaniem pracy programu oraz zapeniamy zgodność danych wejściowych ze specyfikacją zadania.

W języku C++ po podaniu jako wartości zmiennej ciągu znaków innego niż liczba całkowita wykonanie programu nie ulega przerwaniu, jednak program wprowadzony ciąg traktuje jako liczbę 0. W takiej sytuacji nie ma możliwości rozróżnienia, czy wprowadzona została błędna  dana wejściowa, czy też rzeczywiście liczba 0. Rozwiązaniem tego problemu  jest wczytanie danej wejściowej do zmiennej łańcuchowej, a następnie jej zamiana na liczbę przy użyciu jednej z funkcji standardowych: strtol(), strtoul() lub strtof().

Do sprawdania poprawności podanych danych możemy także wykorzystać obsługę wyjątków. Przykładowy program z obsługą wyjątków może wyglądać następująco:

 

Po zabezpieczeniu się przed wprowadzeniem danych niewłaściwego typu i powstaniem błędów, należy zająć się kwestią zgodności danych wejściowych ze specyfikacją zadania. Z punktu widzenia obsługi programu przez użytkownika wskazane jest, aby był on natychmiast powiadamiany o wprowadzeniu niepoprawnej danej liczbowej i mógł ją od razu poprawić.

 

Zadanie

  1. Napisz program obliczający pole prostokąta. Zabezpiecz program przed podaniem danych niebędących liczbami.
  2. Napisz program zamieniający numer miesiąca na jego nazwę. Zabezpiecz program przed wprowadzniem błędnych danych.
Reklama