Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 35Wszystkich: 105452

Prezentacje multimedialne

Informatyka » zakres podstawowy » Prezentowanie danych » Prezentacje multimedialne

Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint

 

Okno programu

 • widok normalny

 

 • widok sortowania slajdów

 

 • pokaz slajdów

 

Projekt prezentacji

 • wybór szablonu prezentacji

 • Wybieramy z listy odpowiedni projekt dla naszej prezentacji

 

Dodawanie animacji

Klikamy prawym przyciskiem myszy na wybranym obiekcie i wybieramy Animacja niestandadowa

Ustalamy parametry animacji: rodzaj, prędkość, kolejność w przypadku kilku obiektów na slajdzie

 

Przejścia między slajdami

w prawym oknie ustalamy rodzaj przejścia, szybkość, dźwięk podczas przejścia i czy ten rodzaj ma być pomioędzy wszystkim slajdami

Dźwięk w prezentacji

 

Wstawianie dźwięku do prezentacji

 

 

i wybieramy właściwy plik muzyczny. Pojawi się ikona pliku dźwiękowego

 

 

Tak wstawiony plik dźwiękowy odtwarzany będzie podczas pokazu na pojedynczym slajdzie.

 

Jeżeli chcemy aby dźwięk był odtwarzany na kilku slajdach lub podczas całej prezentacji to klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwie pliku muzycznego w oknie animacji niestandardowej.

 

 

wybieramy opcje efektu i ustalamy odpowiednie parametry czasu odtwarzania

 

 

Aby dźwięk został połączony z prezentacją (jako jeden plik) należy

 

 

Opcje karta Ogólne ustawić Połącz pliki dźwiękowe większe niż podać wartość większą niż wielkość naszego pliku muzycznego

 

 

 

Próba tempa

Polega na przejściu przez kolejne slajdy prezentacji w tempie zgodnym w wygłaszaną prezentacją, podczas próby program rejestruje czas wyświetlania kolejnych slajdów. Po zapisie prezentacja jest wyświetlana zgodnie z zapisanym chronometrażem.

 

Chronometraż - jest to ustalenie czasu potrzebnego na wyświetlenie, wygłoszenie, oglądnięcie prezentacji.

 

 

 

 

 

1. Kolejny slajd
2. Wstrzymanie rejestrowania chronometrażu
3. Rejestrowanie czasu slajdu (możliwość edycji)
4. Powtarzanie
5. Całkowity czas prezentacji

 

   

Przyciski akcji

Program PowerPoint zawiera kilka gotowych przycisków akcji, które można wstawiać do prezentacji, przypisując odpowiadające im zdarzenia lub hiperłącza. Przyciski akcji zawierają kształty, takie jak strzałki w prawo czy w lewo. Można ich używać jako przycisków z ogólnie rozumianymi symbolami służących do przechodzenia do następnego, poprzedniego, pierwszego i ostatniego slajdu. W programie PowerPoint istnieją także przyciski akcji służące do odtwarzania filmów lub dźwięku.

 

 

Ustawienia akcji (zdarzenia) dla wstawionego przycisku.

 

 

 

Klikając prawym  przyciskiem myszy na zaznaczonym przycisku (przycisk niestandardowy) możemy dodać lub edytować tekst.

 

 

Zadanie

Wykorzystując wiadomości dostępne w internecie przygotuj prezentację Moja Orawa

 

Uwzględnij w prezentacji:

 • Geograficzne położenie
 • Historia Orawy
 • Zabytki na Orawie
 • Babia Góra, Babiogórski Park Narodowy
 • Strój Orawski
 • Obyczaje
 • Kuchnia Orawska
 • Muzyka
 • Wielcy Orawianie
 • Twórcy Ludowi
 • Ciekawostki

  

Zastosuj:

 • jednolity szablon projektu dla całej prezentacji,
 • slajdy tytułowe przed powyższymi tematami,
 • drugi slajd to spis treści z przyciskami nawigującymi do slajdów tytułowych,
 • na końcu umieść imię nazwisko autora, źródła wykorzystanych materiałów,
 • w prezentacji umieść poniższy podkład muzyczny.
Reklama