Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 35Wszystkich: 105452

Korespondencja seryjna

Informatyka » zakres podstawowy » Zaawansowana edycja tekstu » Korespondencja seryjna

 

Czasami zachodzi potrzeba wysłania kilku, kilkuset listów o tej samej treści do różnych adresatów różniących się kilkoma danymi. Oddzielne tworzenie każdego listu zajęłoby wiele godzin. W takich sytuacjach przydaje się korespondencja seryjna. Używając korespondencji seryjnej, wystarczy utworzyć jeden dokument zwierający informacje jednakowe dla wszystkich kopii. Następnie należy dodać kilka symboli zastępczych dla informacji, które będą inne w każdym egzemplarzu.

 

Przy użyciu korespondencji seryjnej można utworzyć:

 • Listy
 • Wiadomości e-mail
 • Koperty
 • Etykiety
 • Katalogi

 

Przygotowanie korespondencji seryjnej zawsze składa się z trzech etapów:

 1. Przygotowanie treści dokumentu głównego.
 2. Stworzenie źródła danych (lub skorzystanie z gotowej bazy przygotowanej w Excelu, Accessie, Wordzie).
 3. Połączenie - scalenie - dokumentu głównego ze źródłem danych.

 

Tworzenie korespondencji seryjnej

 1. Uruchom program Word
 2. Uruchom Kreatora korespondencji seryjnej

 1.  Wykonuj polecenia zgodnie z kreatorem korespondencji seryjnej
 • Wybierz typ dokumentu - jakiego typu korespondencję chcesz utworzyć
 • Wybierz dokument początkowy - czyli ten na podstawie którego będzie tworzona korespondencja seryjna
 • Wybierz adresatów - są to np. dane osób do których będzie wysłana korespondencja seryjna
 • Napisz list - pamiętaj, aby w odpowiednie miejsca wstawić Pola korespondencji seryjnej - w ich miejsce będą wstawiane odpowiednie dane adresatów
 • Scalanie - w tym kroku łączony jest napisany list z danymi adresatów w wynik czego otrzymujemy nowy dokument zawierający listy do wszystkich adresatów

 

 

 

Zadanie

Przy pomocy korespondencji seryjnej utwórz zaproszenia na swoją imprezę urodzinową. Adresatami zaproszeń mają być osoby z grupy.

Reklama