Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 3Wszystkich: 185822

Importowanie i formatowanie danych

Informatyka » zakres podstawowy » Arkusz kalkulacyjny » Importowanie i formatowanie danych

 

CSV

Comma Separated Values (wartości rozdzielone przecinkiem) – to jeden z najbardziej popularnych formatów wymiany danych między aplikacjami. Jest to zwykły plik tekstowy, w którym wartości są rozdzielane przecinkiem, średnikiem, tabulatorem lub innym znakiem. Wszystkie dane dotyczące jednego obiektu są umieszczone w jednym wierszu. Pierwszy wiersz może zawierać nagłówki.

 

Widok pliku CSV w notatniku

 

Importowanie danych

Aby zaimportować dane z pliku CSV lub innego pliku tekstowego do arkusza Excel należy uruchomić kreator importu danych z menu Dane

 

Import danych w programie Microsoft Excel 2003

 

 

Widok pliku CSV zaimportowanego w Excelu

 

 

Formatowanie warunkowe to mechanizm umożliwiający wyróżnianie komórek przez styl formatowania w arkuszu kalkulacyjnym na podstawie ich wartości.

Aby włączyć Formatowanie Warunkowe należy wybrać z menu polecenie Formatowanie warunkowe

 

 

 

Ćwiczenia

  1. Zaimportuj dane z pliku Dane_uczniów.txt do arkusza programu Excel.
  2. W pliku Dane_pracowników.csv zapisano dane dotyczące pracowników. Zaimportuj ten plik do programu Excel, a następnie zastosuj formatowanie warunkowe:
  • komórki z wydajnością większą niż średnia zakładu żółte wypełnienie
  • komórki z premią od 1 do 499 zł czcionka pogrubiona niebieska
  • komórki z premią co najmniej 500 zł czcionka pochylona zielona
Reklama