Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 40Wszystkich: 105457

Automatyzacja pracy w edytorze tekstu

Informatyka » zakres podstawowy » Zaawansowana edycja tekstu » Automatyzacja pracy w edytorze tekstu

 

W programie Word możliwe jest szybkie dodanie punktorów lub numerów do istniejących wierszy tekstu, a także automatyczne tworzenie list podczas pisania.

 

Lista punktowana

Aby rozpocząć wypunktowanie należy odszukać i nacisnąć polecenie Punktory na pasku narzędziowym Narzędzia główne

Możemy wybrać sposób wypunktowania z biblioteki punktorów

Możemy także zdefiniować własny sposób wypunktowania wciskając Zdefiniuj nowy punktor.

 

Przykłady wypunktowania

 

 

Lista numerowana

Aby rozpocząć numerowanie listy należy odszukać i nacisnąć polecenie Numerowanie na pasku narzędziowym Narzędzia główne

Możemy wybrać sposób numerowania z biblioteki numeracji

 

Możemy także zdefiniować własny sposób numerowania wciskając Definiuj nowy format numeracji.

 

Przykład listy numerowanej

 

 

Lista wielopoziomowa

Aby rozpocząć numerowanie listy należy odszukać i nacisnąć polecenie Lista wielopoziomowa na pasku narzędziowym Narzędzia główne

Sposób numerowania możemy wybrać z biblioteki list

 

Aby zmienić poziom numerowania na liście wielopoziomowej należy nacisnąć:

 • klawisz TAB - aby przejść do następnego poziomu
 • klawisze SHIFT+TAB - aby wrócić do poprzedniego poziomu

 

Przykład listy wielopoziomowej

 

Style

Styl jest to zdefiniowane formatowanie tekstu - czcionki, wielkości, koloru itp.

 

Aby zmienić styl tekstu należy wybrać jego nazwę na pasku Style

 

 

 

Podpisy rysunków, tabel, równań

W programie Microsoft Word możemy wstawić podpisy, które można dodać do tabeli, rysunku, równania lub innego elementu.

Aby dodać podpis do istniejącej tabeli, rysunku, równania lub innego obiektu należy:

 • zaznaczyć element, do którego ma zostać dodany podpis.
 • na pasku Odwołania wskać polecenie Wstaw podpis. • w polu Etykieta wybrać rodzaj obiektu (wysunek, tabela, równanie), a następnie kliknij przycisk OK.

 

 

 

Spis treści

Wstawianie spisu treści

Aby użyć funkcji automatycznego tworzenia spisu treści należy:

 1. Odpowiednio ustawić style dokumentu:
 • nazwa rozdziału powinna mieć ustawiony styl Nagłowek 1
 • nazwa podrozdziału powinna mieć ustawiony styl Nagłowek 2
 • nazwa podpodrozdziału powinna mieć ustawiony styl Nagłowek 3
 • zwykły tekst powinien mieć ustawiony styl Normalny
 1. Kliknąć miejsce, w którym ma być wstawiony spis treści.
 2. Na pasku Odwołania wskać polecenie Spis treści

 1. Wybrać styl spisu treści

 


Aktualizowanie spisu treści

Aby po zmianach dokonać aktualizacji spisu treści należy wybrać polecenie Aktualizuj spis

 

i określić zakres aktualizacji

 

 

Ćwiczenia

 1. Utwórz listę wielopoziomową do danych zawartych w pliku Lista.doc. Pamiętaj, by każdą z nich umieścić na odpowiednim, logicznym poziomie.
 2. Otwórz plik Style.doc i wykonaj następujące ćwiczenia:
 • Wstaw podpis do wszystkich rysunków
 • Na początku dokumetnu utwórz spis rysunków
 • Za spisem rysunków utwórz spis treści. Pamiętaj o odpowiednim ustawieniu stylów przeznaczonych do spisu treści.

 

Reklama