Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 13Wszystkich: 119961

Algorytmy, w których liczba kroków iteracji nie jest z góry określona

Informatyka » zakres rozszerzony » Iteracyjna realizacja wybranych algorytmów » Algorytmy, w których liczba kroków iteracji nie jest z góry określona

 

W niekórych algorytmach liczba kroków iteracji może nie być z góry określona i zależeć może od spełnienia (bądź niespełnienia) warunku logicznego. W takich sytuacjach w języku C++ można zastosować dwie pozostałe instrukcje iteracyjne:

  • while
  • do .. while

Instrukcja iteracyjna while

Postać instrukcji iteracyjne while

while(warunek) instrukcja;

Działanie pętli while

Na początku sprawdzany jest warunek, jeśli jest on spełniony to wykonywana jest instrukcja.

 

Należy pamiętać

  1. Wewnątrz bloku instrukcji powinna być zawsze umieszczona instrukcja, która zmienia wartość warunku - w przeciwnym razie pętla nigdy się nie zakończy.
  2. Jeżeli warunek jest niespełniony od samego początku to instrukcja nie będzie wykonana ani razu.

 

Przykład 1.

1. Wypisanie liczb od 1 do 10

...

int x=1;      //wartość początkowa zmiennej sterującej pętli

while (x<=10)

{

      cout << x <<endl;

      x++;     //instrukcja modyfikująca wartość zmiennej sterującej

}

...

 

2. Wypisanie liczb od 10 do 1

...

int x=10;      //wartość początkowa zmiennej sterującej pętli

while (x>=1)

{

      cout << x <<endl;

      x--;     //instrukcja modyfikująca wartość zmiennej sterującej

}

...

 

 

Instrukcja iteracyjna do .. while

Postać instrukcji iteracyjne do .. while

          do

                instrukcja;

          while(warunek) ;

Działanie pętli do .. while

Na początku wykonywana jest instrukcja następnie sprawdzany jest warunek, jeśli jest on spełniony to następuje ponowne wykonanie instrukcji.

 

Należy pamiętać

  1. Wewnątrz bloku instrukcji powinna być zawsze umieszczona instrukcja, która zmienia wartość warunku - w przeciwnym razie pętla nigdy się nie zakończy.
  2. Instrukcja jest wykonana przynajmniej jeden raz, nawet gdy warunek jest nieprawdziwy od samego początku.

 

Przykład 2.

1. Wypisanie liczb od 1 do 10

...

int x=1;      //wartość początkowa zmiennej sterującej pętli

do

{

      cout << x <<endl;

      x++;     //instrukcja modyfikująca wartość zmiennej sterującej

} while (x<=10);

...

 

2. Wypisanie liczb od 10 do 1

...

int x=10;      //wartość początkowa zmiennej sterującej pętli

do

{

      cout << x <<endl;

      x--;     //instrukcja modyfikująca wartość zmiennej sterującej

} while (x>=1);

...

 

Zadania do wykonania

Wykonaj poniższe zadania z zastosowaniem pętli while i pętli do .. while.

  Zadanie 1.

Utwórz program wyświetlający liczby od 5 do 15.

  Zadanie 2.

Utwórz program wyświetlający liczby od 20 do 10.

  Zadanie 3.

Utwórz program wyświetlający 5 linii zawierających Twoje imię.

  Zadanie 4.

Utwórz program wyświetlający 10 ponumerowanych linii zawierających Twoje imię.

 

Reklama