Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 33Wszystkich: 105450

Algorytmy rozgałęzione

Informatyka » zakres podstawowy » Algorytmy i programowanie » Algorytmy rozgałęzione

 

Algorytm liniowy

Algorytm liniowy realizuje jeden ciąg działań. Kolejność wykonywanych w nim czynności jest jednoznacznie określona. Wykonywane są one sekwencyjnie, tzn. po kolei, tak jak zostały zapisane. W algorytmie liniowym nie sprawdza się warunków.

 

 

Algorytm z warunkami (rozgałęziony)

Jest to algorytm który zawiera instrukcję warunkową. W algorytmie z warunkami może wystąpić kilka alternatywnych ciągów działań. Wybór jednego z nich następuje w zależności od spełnienia (lub niespełnienia) warunku.

 

 

Pętle iteracyjne i warunkowe

Bardzo często potrzebujemy wykonać wielokrotnie te same instrukcje. Aby nie przepisywać wiele razy tych samych instrukcji możemy użyć pętli.

 

Wyróżniamy dwa główne typy pętli

  • iteracyjne (licznikowe) - powtarzające czynność ustaloną ilość razy
  • warunkowe - wykonujące czynność do momentu spełnienia pewnego warunku. Warunek może być sprawdzany na początku lub na końcu pętli

 

Przykłady algorytmów z pętlą

  • Algortym wyznaczający sumę n liczb

 

  • Algortym obliczający średnią arytmetyczną n liczb

 

  • Algortym wyznaczający sumę dowolnie długiego ciągu liczb

 

  • Algortym wyznaczający wszystkie dzielniki liczby

 

Zadanie

1. Narysuj schemat blokowy algorytmu wyświetlającego wszystkie liczby całkowite zawarte pomiędzy liczbami a i podanymi przez użytkownika.

Rozpatrz dwa przypadki:

a) kiedy a jest na pewno mniejsze od b

b) kiedy a oraz b są zupełnie dowolne

 

2. Narysuj schemat blokowy algorytmu, który obliczy sumę liczb zawartych pomiędzy dowolnymi liczbami a oraz b podanymi przez użytkownika.

Reklama